TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Training 'Professioneel Gedrag'

Onprofessioneel handelen ondermijnt het welzijn van clienten en patienten, de zorgkwaliteit en het werkplezier. Houding en gedrag die hieraan ten grondslag liggen, hebben een negatief effect op client-/patient tevredenheiid, houden verbetering tegen en jagen goede werknemers weg en kunnen een zorgorganisatie na verloop van tijd volstrekt kielhalen. Het verkrijgen en houden van een optimaal niveau van professioneel gedrag vergt voortdurend onderhoud en integratie met onder meer HRM beleid en leiderschap van management en senior professionals op de werkvloer. De training 'professioneel gedrag' is gericht op het actief krijgen en houden van dit onderdeel van een 'cultuur continu gericht op verbeteren'.


Inhoud training

Deze training is opgebouwd uit 4 basismodules en bijbehorende (meet)instrumenten gericht op het verbeteren van Professioneel Gedrag in zorgteams. De training helpt zorgteams, team managers en individuele zorgprofessionals om adequaat te reageren op gedrag op de werkvloer dat teamprestaties en (dus) het welzijn en de veiligheid van clienten / patienten kan ondermijnen. De training is ontwikkeld om te worden ingezet in (korte) sessies, op of dichtbij de werkvloer. In de training wordt onder meer aandacht gegeven aan:
 • hoe herken je onprofessioneel gedrag en gedragspatronen bij individueen of in groepen?
 • hoe adresseer je dit gedrag?
 • hoe initieer je verandering van onproffessioneel gedrag naar professioneel gedrag?
Na het doorlopen van de training hebben deelnemende zorgprofessionals:
 • actieve kennis van de relatie tussen houding en gedrag en effectief teamwork, team resultaten en veiligheid;
 • inzicht in de consequenties van onproffessioneel gedrag in hun eigen werkcontext;
 • de vaardigheden om onprofessioneel gedrag en patronen daarin te kunnen herkennen, zowel bij individuele zorgverleners als bij groepen / teams;
 • de vaardigheden om adequaat op te kunnenn treden op momenten van onprofessioneel gedrag;
 • een systeem initieren in hun eigen werkomgeving om onprofessioneel gedrag tegen te gaan;
 • bepaalde situaties inschatten waarbij externe interventies nodig kunnen zijn.
 

Beschikbaarheid 'Professioneel Gedrag'

Deze training kent de volgende twee vormen:

a. Train-de-Trainer training
Jaarlijks worden een tweetal train-de-trainer bijeenkomsten georganiseerd. staat uit:
 • 1 + 1/2 trainingsdag voor teammanagers / senior zorgprofessionals die de training in de eigen organisatie willen gaan geven;
 • 1/2 dag begeleide training in eigen organisatie;
 • 1/2 terugkomdag met intervisie.
 • Voor deze training gelden enkele toelatingseisen gebaseerd op eerdere ervaring.
 • Bij voorkeur multidisciplinair trainersduo.
Kosten voor deze training: 1.750,- Euro p.p.; 2,500 Euro per duo.
b. Training op locatie
 • Groepstraining voor teams / afdelingen op locatie.
 • 4-6 trainingen van 1-1,5 uur/training over ca. 2-3 maanden tijd.
 • Inhoud trainingen a.d.h.v. assessment en voorbereidend gesprek op locatie.
 • Groepsgrootte 12-18 personen.
 • Trainingen op locatie bij voorkeur i.s.m. eigen trainer / teammanager.
Kosten voor deze training: vanaf 2.750,- Euro.
 


Trainingsmaterialen

De trainingen worden ondersteund door verschillende materialen en instrumenten:
 • trainershandleiding
 • hand outs voor deelnemers
 • powerpoint presentaties (4 modules)
 • meetinstrumenten
 • video's (praktijksituaties), casus en andere discussie en rolspel materialen
 • handleiding voor opzetten en organiseren van een intern programma 'Professioneel gedrag'.
Meetinstrumenten om de effecten van training te meten op teamwork niveau en op patient / client outcome niveau, vormen steeds een standaard onderdeel van de training en begeleidend programa (0-meting en vervolgmeting(en)).


Overige informatie


Alle trainingen starten: najaar 2011.

Meer informatie: info@teamshopp.nl.

Prijzen onder voorbehoud.
Fasering
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief