TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
TeamSHOPP & Client/Patientgecentreerde zorg

De mate waarin we onze patienten en clienten (en daarbij niet te vergeten diens naaststaanden) daadwerkelijk centraal stellen is een van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren aan het worden in de zorg. De afgelopen jaren hoorden we al talloze ziekenhuizen 'de- patient-centraal' roepen en ook tal van care-instellingen en GGZ organisaties zeggen hetzelfde. Visiedocumenten en jaarverslagen staan er vol mee. De vraag mag gesteld worden: wat is het effect van alle initiatieven? En: als dat effect er al is, hoe  kan het dan nog beter?
Deze vraag is er een die voornamelijk bestuuders bezig houdt. Immers: we hebben het over een vorm van zorginnovatie waarbij we de omslag maken van aanbodgestuurde naar vraaggestuurd zorg-'maken'. Omdat het proces waarbij zorg 'gemaakt' wordt er een is gebaseerd op mensenwerk, is het succes om de deze visie te bereiken grotendeels afhankelijk van samenwerking in en tussen zorgteams. Bovendien: wanneer de individuele zorgverlener werkt vanuit een goed functionerend team is zij / hij beter in staat om clienten en patienten daadwerkelijke aandacht te geven.
Het primaire doel van TeamSHOPP (
bereiken van een cultuur continu gericht op verbeteren) betekent het creeren van de minimale randvoorwaarden voor daadwerkelijk client- en patientgerichte zorg.
Een recent document van het Institute Healthcare Innovation gaat hier nader op in, zie:
hier.

Doel, resultaat en succesfactoren
Historie & Beschikbaarheid
Fundamenten van TeamSHOPP
Wetenschappelijke onderbouwing
TeamSHOPP Benelux
Vergelijkbare initiatieven
De TeamSHOPP Driehoek
Teamwork Competenties
TeamSHOPP & Patientveiligheid
TeamSHOPP & Client/Patientgecentreerde zorg
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief