TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Overzicht materialen

 

Categorie & titel

 

Korte beschrijving

 


 

 

Handboek voor Instructeurs Trainers

 

 

Inhoud

Overzicht TeamSHOPP; keuzehulp opzet curriculum; praktische aanwijzingen voorbereiding en houden trainingssessies; hulp voor selecteren instructeurs en coaches.

 

Instrumenten

 

 

·         Voorbeeld trainingsagenda

 

 

·         Training evaluatieformulier

54 3-punts vragen; score & open vragen.

 

·         Team Prestatie Observatie Instrument

25 criteria, 5-puntsscore

 

·         Team Assessment Vragenlijst

55 5-punts vragen;

 

·         Trainingstechnieken

Instructie/informatie document t.b.v. trainers; praktische tips & trics; achtergrondinformatie leer- en facilitatiemethodieken.

 

·         Kennistest (v’07)

22 vragen + antwoorden.

 

·         TeamSHOPP Kennistest (v’09)

MC Vragenlijst (40 vragen). Antwoorden formulier. Doel: testen van kennis.

 

 

Implementatie Handleiding

Praktische gids t.b.v. succesvol doorlopen van alle fasen van een verbeter- of veranderprogramma. 3 fasen: Analyse; actieplan & implementatie en borging.

 

 

Instrumenten:

-          Werkbladen t.b.v. ontwikkeling van actieplan (30p);

-          Checklist Actieplan (4p);

-          Overzicht Actieplan ontwikkeling (1p);

-          JCAHO Checklist voor actieplannen (1p);

-          TeamSHOPP Interventie Checklist (1p);

-          SWOT analyse en acties (3p).

 


 

Training: ‘De Fundamenten’

 

De TeamSHOPP Teamtrainingen voor zorgteams.

7 workshops en bijbehorende PPs; oefeningen; rolspellen; discussie onderwerpen etc.; documenten met wetenschappelijke achtergronden en literatuur.

 

1.       Introductie

Wetenschappelijke achtergronden teamwork; patiëntveiligheid; medische fouten; teamvaardigheden; TeamSHOPP.

 

 

Instrument: oefening “Als ik een toverstokje had…”

 

2.       Teamstructuur

Belang teamwork; optimaal presterende teams; barrières voor goede teamprestaties; multi-team systemen en patiëntenzorg; karakteristieken teamleden.

 

Instrumenten:

-          Multi-team systeem oefening;

-          Team en teamwork oefening.

 

3.       Leiderschap

Typen leiders; rollen van leiders; resource management; delegeren; team leider strategieën en instrumenten; conflicthantering

 

Instrument: leiderschap oefening.

 

4.       Situatie alertheid

Situatie alertheid en monitoring; cross monitoring; STEP; shared mental model

 

5.       Onderlinge Support

Taakverlichting; feed back geven en krijgen; belangenbehartiging; bevestigen; conflicthantering; samenwerken;

 

Instrument: Onderlinge support oefening.

 

6.       Communicatie

Communicatie; richtlijnen van effectieve communicatie; strategieën en methoden voor effectieve informatie uitwisseling; uitdagingen voor optimale communicatie

 

7.       Samenvatting & actieplan

Inventarisatie barrières voor optimale teamprestaties; rolspel; actieplan.

 

Instrument: rolspel instructie en scenario schets.

 

 

 

Training: ‘Train de Trainer’

 

Trainingen voor instructeur- en coacheskader.

4 workshops en bijbehorende PPs; oefeningen; rolspellen; discussie onderwerpen etc.; wetenschappelijke literatuur.

 

1.       Verandermanagement:

 

Hoe bereik je een cultuurverandering?

 

8 veranderstappen van Kotter; organisatieverandering; empowerment van individuele teamleden; een nieuwe cultuur realiseren; verandering plannen; 

 

 

Instrument: gefaseerde groepsoefening gericht op gefaseerde planning (o.b.v. Kotter)

 

2.       Coaching

Rollen van teamleden; rollen van coaches; karakteristieken van effectief coachen; coaching competenties; feed back technieken; coaching zelfbeoordeling.

 

 

Instrumenten:

1.       Coaching feed back formulier: Instrument bij observatie van coaching prestaties (coach de coach). 13 scoringscriteria.

2.       Coaching training scenario’s (9stuks)

3.       Coaching zelfevaluatie & ontwikkeling t.b.v. trainers / coaches. Doel: verbeterdoelen identificeren en –plan opstellen.

a.       Instructie en 4-punts vragenlijst (13)

b.       Achtergrondinformatie assessment criteria

c.        Kritische vragen t.b.v. opzetten van zelfontwikkeling plan.

 

  1. Implementatie

Workshop PP met achtergrondinformatie TeamSHOPP programma met opdrachten en praktijkoefeningen (8 stappen van Kotter).

Doel: stapsgewijze benadering van implementatieproces o.b.v. assessment actuele situatie eigen organisatie. O.a.: SWOT; draagvlak; probleemanalyse; doelen; interventie- en actieplan; evaluatiestrategie en –planning; implementatie; borging en communicatie. Ontwikkeling concreet actieplan.

Resultaat: ‘op maat’ actieplan.

 

Instrumenten: Afdelingsprofilering: instrument t.b.v. inventarisatie en onderzoek van eigen afdeling of organisatie gericht (17 onderwerpen). Resultaat: operationele profiel.

 

  1. Praktijkoefening

Praktijkoefening in het geven van daadwerkelijke teamtraining

 

Instrument: Onderwijs/training feed back: Instrument bij observatie van onderwijs- en trainingprestaties (train de trainer).  10 scoringscriteria.

 

 

 

Training: ‘De Essenties’

 

Korte training voor niet-klinische medewerkers.

Workshop en bijbehorende PPs en materialen in de vorm van oefeningen; rolspellen; discussie onderwerpen etc.

 


 

 

 

 

Casus klinische scenario’s

131 verschillende scenario’s t.b.v. casusbehandeling, o.a. tijdens de teamtrainingen. Specialismen: polikliniek (1-8); ondersteunende diensten (9-25); heelkunde (26-35); tandheelkunde (36-43); neonatale IC (44-47); volwassenen IC (48-52); SEH (53-66); operatiekamer (67-66); verloskunde (85-116); militaire operaties (117-131).

152p

 

 

 

 

Video fragmenten (DVD)

59 videofragmenten en testimonials t.b.v. van onder meer casusbesprekingen, rolspellen en  discussies tijdens TeamSHOPP trainingen.

59x

 

 

 

 

Overig

 

 

TeamVaardigheden Attitude Vragenlijst

Analyse m.b.t. attitude t.o.v. vaardigheden die getraind worden binnen het TeamSHOPP programma

-          Vragenlijst (30 vragen)

-          Handleiding (17p).

 

 

 

Legenda

PP           =             PowerPoint

p             =             pagina’s.

 

 


Fasering
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief