TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
In de pijplijn...

In het najaar van 2011 start training 'Professioneel Gedrag', als groepsttraining en als train-de-trainer programmas. Zie: Professioneel Gedrag.

Verder zijn momenteel de volgende trainingen in ontwikkeling en worden in de loop van 2011 verwacht te worden gelanceerd:
a. Medisch Team Leiderschap programma (MTL)
b. Rapid response team.Ad A. Medisch Team Leiderschap programma

Een korte introductie:

Na de initiële introductie en de eerste praktijk testen van TeamSHOPP (o.a. UMC Utrecht, UMC St Radboud) is het programma intussen uitgebreid met een leiderschap programma voor artsen: Medisch Team Leiderschap programma (MTL). Veel van hen kunnen en steeds meer van hen willen dit inzetten als aanvulling op hun gebruiken. Feit is: artsen  worden hierin niet in opgeleid en in de praktijk wordt hen niet altijd het goede voorbeeld gegeven. Het MTL programma is geen doorsnee ‘management development’ (MD) programma en wel om twee redenen:

a. deelnemers gaan daadwerkelijk met de ‘billen bloot’ in het verbeteren van houding en gedrag;

b. het programma is specifiek voor artsen en gaat (dus) uit van hun specifieke en unieke rol in het zorgproces (als eindverantwoordelijke) en andere factoren, zoals stress, multidisciplinaire teamwork, client / patient perspectief en – niet in de laatste plaats: DE CULTUUR.

Een volgende verwachtte uitbreiding van TeamSHOPP gaat op dit laatste in. In de loop van 2011 wordt het programma Houding&Gedrag gelanceerd waarmee teams en afdelingen concreet aan de slag kunnen met het verbeteren van (verkeerde) houding en gedrag op de werkvloer. Zie ook hier.


Ad B. Rapid Response Teams
Luchtvaart, defensie en andere risicovolle branches kenmerkt zich tegenwoordig door uitermate goed teamwork. De instandhouding daarvan is mede gebaseerd op het toepassen van CRM technieken. Terwijl steeds meer zorginstellingen in Nederland en Belgie zogenaamde rapid response teams oprichten, ontstaat een groeiende behoefte aan optimale implementatie van deze - in veel gevallen - direct dan wel indirect levensreddende interventie teams. Evenwel is het succes van deze teams in hoge mate afhankelijk van de samenwerking met andere teams (o.a. op verpleegafdelingen). Doorbouwend op de basis van TeamSHOPP wordt het TS Rapid Response Team programma een praktisch programma om snel en goed een eigen rapid response team op te zetten, maar bovendien deze 'innovatie' succesvol in de eigen organisatie uit te rollen.
Een voorbeeld van een vergelijkbaar programma tref je hier.

Meer informatie: zie de contactpagina.


Fasering
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief