TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Leiderschap Coaching

Als aanvulling op het orginele Amerikaanse TeamSTEPPS programma is de Nederlandse versie uitgebreid met ontwikkeling van 'leiderschap'. Deze nog al moderne en veelvuldig gebruikte term omvat in de huidige context het coachen van de ontwikkeling van leiderschap en leiderschapsgedrag van managers en teamleden die een cruciale rol spelen in het bereiken van goede zorgkwaliteit en -veiligheid in de zorginstelling. In het TeamSHOPP programma wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten leiderschap: 1. team leiderschap, 2. medisch team leiderschap en 3. leiderschap van management. Zie hieronder.

In een recent artikel in Zorgmarkt wordt hier kort op ingegaan, zie hier: artikel.


Vervolg van 1., 2. en 3. hierboven:
ad 1. Team Leidderschap - In het orginele TeamSTEPPS programma is de ontwikkeling van team leiderschap ingebed als een cruciaal onderdeel van teamwork vaardigheden. Management leiderschap en ontwikkeling ervan is vaak terug te vinden in zogenaamde management development ('MD') trajecten / programma's.

ad 2. Medish TeamLeiderschap - Medici hebben door hun eindverantwoordelijkheid voor het geneeskundige proces en als deelnemer/teamlid in het zorgproces een dubbel rol. In veel gevallen is hun besluitvorming (zeer) bepalend voor de activiteiten van een zorgteam. Deze impact is mede terug te vinden in de bekende hierarchische cultuur waarvan vaak sprake is, in de zorg.
Met de inbedding van medisch leiderschap ontwikkeling onderscheidt het TeamSHOPP programma zich volgens het Amrikaanse AHRQ / DoD (ontwikkelaars van TeamSTEPPS) van alle bekende bestaande leiderschapsprogramma's in de zorg (communicatie dr. Battles, AHRQ - dd. februari 2011). Deelnemende artsen worden gedurende minimaal 1 jaar gecoacht als onderdeel van TeamSHOPP implementatie in de eigen organisatie.

ad 3. Management en leiderschap - Leiderschapsontwikkeling van zorgmanagers binnen het TeamSHOPP curriculum is specifiek gericht op het coachen van zorgteams en cultuur optimalisatie in de gehele organisatie.

Hier lees je meer over wat er in de TeamSHOPP pijplijn zit.

Meer informatie: zie de contactpagina.


Fasering
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief