TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Disclaimer

De teksten in de TeamSHOPP materialen / website geven niet de mening of het beleid van indirect betrokken (partner)partijen weer of die van de uitgever(s) van de oorspronkelijke TeamSTEPPS™ materialen. 

Gebruikers wordt nadrukkelijk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De uitgever heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot de uitgever.

De uitgever verklaart dat het materiaal op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De uitgever betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie m.b.t. TeamSHOPP, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve vermelding op deze website.

Aan de op de website verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirect schade die ontstaat uit het gebruik van TeamSHOPP materialen of informatie.

De uitgever hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met uitgever. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar KvK Utrecht.

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Meer informatie: zie de contactpagina.


Disclaimer
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief