TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Copyrights

Copyright 2009©, TeamSHOPP / Wacomed BV, Utrecht.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave / website mag worden verveelvoudigd  /gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Licentie
Deze Nederlandse uitgave, bijbehorende werkbladen, bijlagen en andere onderdelen van het TeamSHOPP programma (o.a. waarnaar in onderliggende document verwezen wordt), zijn onder meer gebaseerd op originele TeamSTEPPS™ materialen en instrumenten. Daarbij is sprake geweest van tal van aanpassingen, modificaties, uitbreidingen en aanvullingen die resulteerden in het op zich zelf staande programma TeamSHOPP. Desondanks zijn belangrijke programmalijnen en het merendeel van de instrumenten en materialen direct gerelateerd aan het originele TeamSTEPPS™. Voor het gebruik van deze originele TeamSTEPPS™ materialen en instrumenten is door AHRQ/DoD (USA)(uitgevers TeamSTEPPS™) aan uitgever licentie verleend.

Voor Nederlandse vertaling en voor aanpassingen, modificaties, uitbreidingen en aanvullingen van alle onderdelen – inclusief onderliggende – van het TeamSHOPP programma, liggen copyrightrechten bij uitgever.

Gebruik van TeamSHOPP materialen op basis van licentie is exclusief ten behoeve van licentie houdende instelling. Medewerkers van licentie houdende instelling kunnen materialen gebruiken op locaties binnen (onderdelen van) de instelling, zoals in de licentieovereenkomst is besloten. Toepassing (a) door personen, organisaties of bedrijven buiten de instelling, inclusief externe opdrachtnemers (en in het verleden) werkende in/voor de instelling, of (2) op locaties binnen of buiten de instelling (o.a. andere zorginstellingen) is mogelijk alleen na schriftelijke toestemming van uitgever.

·         Voor informatie over gebruik van TeamSHOPP materialen: info@teamshopp.nl.

Meer informatie: zie de contactpagina.

 


Copyrights
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief