TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
TeamSHOPP Trainingen

Het TeamSHOPP training curriculum: een 3-tal versies

Het TeamSHOPP trainingsprogramma biedt 3 verschillende trainingen. Deze bestaan ieder op zich weer uit op zich zelf staande modules die samen of separaat kunnen worden gebruikt. Ook kunnen de trainingen ‘op maat’ worden aangepast aan specifieke wensen en behoeften. Alle trainingen worden ondersteund met een uitgebreide powerpoint presentaties, aangevuld met videofragmenten met voorbeeld casussen uit de klinische praktijk. Een korte beschrijving van de 3 trainingsversies volgt hieronder.

Versie 1. TeamSHOPP Train-de-Trainer

Doelgroep: verandermanagers en instructeurs die binnen de eigen organisatie het veranderproces begeleiden en teamtrainingen verzorgen.

Inhoud & materialen:

Resultaat: kader van instructeurs/’change agents’ getraind in:

1.       toepassen van TeamSHOPP methodiek en materialen

2.       verzorgen van teamtrainingen

3.       training- en coachingsvaardigheden en veranderkunde.

Duur: (optimale vorm) 2,5 dagen didactische interactieve training.

Versie 2. TeamSHOPP Fundamentele Teamtraining

Doelgroep: verandermanagers en instructeurs die binnen de eigen organisatie het veranderproces begeleiden en teamtrainingen verzorgen.

Inhoud: Les- en instructiematerialen, rollenspellen, oefeningen, casus besprekingen.

Resultaat: multidisciplinaire zorgteams getraind in kerncompetenties en –vaardigheden voor succesvol teamwork in de zorg.

Duur: 7 (in totaal circa 6-8 uur) durende interactieve workshop modules voor multidisciplinaire zorgteams (10-15) met direct patiëntcontact.

Versie 3. TeamSHOPP Essentiala

Doelgroep: niet klinische medewerkers.

Inhoud: basisbeginselen van effectief communiceren en informatieoverdracht in zorgteams.

Resultaat: optimaal aansluiten niet-klinische medewerkers op werkprocessen van zorgteam.

Duur: 1-2 uur gecondenseerde training kennismaking met fundamenten van teamwork. 

 
Teamtrainingen zijn gericht op het creeren van een cultuur waarin teamleden continu in staat zijn elkaar en zichzelf kritisch te bevragen op welke wijze de geleverde zorg beter, veiliger en efficienter kan worden. Hiervoor wordt tijdens de trainingen gebruik gemaakt van technieken en methoden die barrieres voor goed teamwork kunnen overbruggen (zie onderstaand overzicht).
De samenstelling van de teamtrainingen is een 'op maat' aangelegenheid. Trainingen worden samengesteld op basis van behoefte (welk gedrag willen we verbeteren en waarom?). Dit wil zeggen dat in de
eerste implementatie fase van TeamSHOPP door het verbeterteam wordt nagegaan welk gedrag/houding cruciaal is voor het duurzaam invoeren van de beoogde verbetering / innovatie. De vraag die daarbij centraal staat is: welk gedrag kan voorkomen dat we straks terugvallen in onze oude werkwijze?

Barrières voor teamwork

Hulpmiddelen en strategieën

Kenmerken teamwork

Inconsistentie in teams

Tijdsgebrek

Slechte informatie-uitwisseling

Hiërarchie

Defensieve houding

Conventioneel denken

Zelfgenoegzaamheid

Verschillende communicatiestijlen

Conflicten

Gebrekkige coördinatie/follow-up met collega’s

Afleiding

Moeheid

Werkbelasting

Misinterpretaties

Onduidelijke rollen

Brief

Huddle

Debrief

S.T.E.P.

Cross Monitoring

Feedback

Belangenbehartiging en bevestiging

Two-Challenge Rule

C.U.S.

DESC Script

Samenwerken

S.B.A.R.

Call-Out

Check-Back

Handoff

Aanpassing & flexibiliteit

 

Team oriëntatie

 

Onderling vertrouwen

 

‘Shared Mental Model’

 

Excellente teamprestaties

 Meer informatie: zie de contactpagina.


Fasering
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief