TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Fase 3: BorgingHoe meet ik effect van TeamSHOPP?

Implementatie van verandering en innovatie kent ontelbare vormen. Weten of je succesvol bent in het behalen gestelde doelen, is afhankelijk van de geformuleerde doelen. Een deel van de TeamSHOPP materialen en methoden is gericht op gestructureerde aanpak van (proces)verbetering. Op het gebied van houding en gedrag biedt TeamSHOPP een serie gevalideerde instrumenten voor effectmeting. Dit zijn onder meer:

  • Team-assessment vragenlijst
  • Observatie instrument teamprestaties
  • Kennistoets.

Deze instrumenten kunnen samen of los worden gebruikt of in combinatie met ndere instrumenten voor meting van zorgkwaliteit, waar in veel zorginstellingen al in gebruik zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor teamklimaat metingen en checklists voor patiëntveiligheid, maar ook voor patiënt- en medewerkertevredenheidonderzoeken.Fasering
Fase 3: Borging
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief