TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Fase 1: Assesment & Voorbereiding

De eerste stappen
Het TeamSHOPP programma is specifiek gericht op de zorg en bouwt voort op veranderkundige modellen van de internationaal bekende veranderexpert John Kotter (Kotter, 2006). Meer over deze modellen lees je hier. Veel zorgafdelingen kiezen ervoor om teamtraining onderdeel te laten zijn van een breder verander- of verbeterproces. In deze voorbereidingsfase (fase 1) worden 4 concrete stappen gezet, die zowel voor grote als voor minder omvangrijke programma’s belangrijk zijn.
  1. creëren van een urgentiegevoel op basis van de huidige (prestatie)gegevens van de organisatie of afdeling;
  2. samenstellen van een veranderteam waarin klinische expertise, leiderschap, betrouwbaarheid, analytische en communicatieve vaardigheden vertegenwoordigd zijn;
  3. formuleren van visie en strategie met betrekking tot verander- en verbeterplannen voor betere zorguitkomsten en patiëntveiligheid, die gefundeerd zijn op concrete en haalbare stappen, bijvoorbeeld door te beginnen met teamwork trainingen in één werkunit of zorgteam.
  4. communiceren van visie, verander- en verbeteractiviteiten en geboekte successen creëren draagvlak binnen de eigen organisatie en stimuleren bredere verspreiding ervan.
Hieronder worden twee onderdelen van Fase 1 uitgelicht:

Assessment

De TeamSHOPP VerbeterPotentie Vragenlijst (VPV) vormt een onderdeel van het TeamSHOPP trainingprogramma en wordt gebruikt voorafgaand aan TeamSHOPP implementatie. De VPV is als checklist een nuttig instrument om na te gaan of aan alle randvoorwaarden voor een optimale verbetersituatie zijn voldaan.

De VPV weerspiegelt op beknopte wijze de verschillende fasen en materialen van TeamSHOPP. Onderstaande tabel vormt onderdeel van de VPV.

 VPV Vragenlijst

Ja

Nee

Behoefte aan verbetering

 

 

1. Is er een duidelijk beschreven behoefte om verbetering door te voeren?

 

 

2. Is deze (team)interventie ook de juiste aanpak om aan deze behoefte te voldoen?

 

 

Bereidheid voor verbetering

 

 

3. Is dit moment het juiste moment voor de implementatie van een cultuuromslag? Zijn er binnen de afdeling / organisatie bijvoorbeeld andere verandertrajecten waarmee het TeamSHOPP programma moet ‘wedijveren’?

 

 

4. Is een cultuuromslag die uitgaan van teamwork en zorgkwaliteit haalbaar en acceptabel in jouw afdeling / organisatie?

 

 

5. Is er bij de formele en informele leiders (incluis management) van jouw afdeling / organisatie voldoende draagvlak om de cultuuromslag in te zetten? Zijn zij ook zelf bereid om zich ervoor in te zetten?

 

 

Tijd, middelen en mensen

 

 

6. Zijn er binnen de organisatie voldoende professionals die voldoen aan de vereiste competenties en attitudes om als TeamSHOPP instructeur binnen een zorgteam te acteren?

 

 

7. Zijn er binnen de afdeling / organisatie voldoende professionals die voldoen aan de vereiste competenties en attitudes om TeamSHOPP coach binnen een zorgteam te acteren?

 

 

8. Biedt de afdeling / organisatie medewerkers voldoende tijd om aan de trainingen deel te nemen?

 

 

9. Biedt de afdeling / organisatie de instructeurs voldoende tijd om de trainingen voor te bereiden en ‘op maat’ samen te stellen?

 

 

10. Biedt de afdeling / organisatie de instructeurs/ het VerbeterTeam voldoende ruimte en mogelijkheden om de trainingen aan te passen aan de locale wensen en behoeften?

 

 

Borgen van verbetering

 

 

11. Is er binnen de afdeling / organisatie voldoende bereidheid om voortgang van (verbeter)processen te meten, om prestaties te monitoren en (dus) om continu bezig te zijn met het verbeteren van processen?

 

 

12. Is de afdeling / organisatie in staat om goed teamwork gedrag en procesverbeteringen te bekrachtigen en te belonen?

 

 

 

Inspiratie als bron & startpunt
TeamSHOPP sluit naadloos aan - en vice versa - bij inspiratie sessies waarbij (groepen) medewerkers en teams van zorgafdelingen en -instellingen bijeenkomen. Deze interventies hebben als doel om de onderlinge dialoog te starten, een gemeenschappelijk gevoel van urgentie te creeren en - als het even kan - ook concreet te worden als het gaat om verbeteren.
(Muziek)theatervoorstellingen zijn hiervoor toepassingen die zich in de praktijk bewezen hebben als een krachtig middel. Interventies die al sinds langere tijd worden toegepast zijn arenagesprekken
(fish bowl gesprekken) of story telling. Veel succesvolle verbetercampagnes, o.m. op het gebied van patient veiligheid, maken gebruik van testimonials. Naast vaste onderdelen van TeamSHOPP (ontwikkeling (medisch) leiderschap, coachingsvaardigheden en voorbeeldgedrag binnen teams) kan gekozen worden om deze en dergelijke inspiratiesessies in de eerste implementatie fase te organiseren.

Kritische vragen ten beginnen
Een document met 'Kritische vragen voor dat je met TeamSHOPP begint', tref je
hier.


Meer informatie: zie de contactpagina.


Fasering
Fase 1: Assesment & Voorbereiding
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief