TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Stappen in verandering (Kotter)

Stap 1: Creëer een gezamenlijk urgentiegevoel: Help anderen om de noodzaak tot verander in te zien en om daarbij concrete acties te definiëren.

Stap 2: Formeer een Verander Stuurgroep: Een goed samengestelde stuurgroep geeft met slagkracht en bevoegdheid richting aan de veranderingen. Een Verander Stuurgroep toont leiderschap, is geloofwaardig, communiceert effectief, heeft voldoende autoriteit, analytische vaardigheden en urgentiegevoel m.b.t. de noodzakelijke veranderingen.

Stap 3: Ontwikkel een visie op verandering en een veranderstrategie: Maak duidelijk hoe de toekomst door de veranderingen beter/anders zal zijn dan het heden of verleden en hoe je de verandering wilt aanpakken.

Stap 4: Communiceer met anderen in de organisatie met als doel je inzichten te delen en draagvlak te creëren: Laat de verandervisie en –strategie bij zo veel mogelijk anderen ‘landen’.

Stap 5: ‘Empower’ anderen om actie te ondernemen: Los zo veel als mogelijk eventuele barrières op om mensen die willen veranderen in staat te stellen dit ook daadwerkelijk te doen.

Stap 6: Realiseer korte termijn resultaten: Lever zo snel als mogelijke concrete en praktische successen op in het verandertraject en maak deze zichtbaar aan zoveel mogelijk mensen.

Stap 7: Doorzetten: Zet na de eerste successen nog meer ‘druk op de ketel’ en realiseer een continue stroom van verandersuccessen en –succesjes zodat de verandervisie stap voor stap een realiteit (er) wordt.

Stap 8: Creëer een nieuwe cultuur: Bekrachtig nieuw gedrag die komt kijken bij de succesvolle verandering(en) tot dat deze een vast onderdeel wordt van de nieuwe cultuur binnen je organisatie of groep. Doe dit ook met volgende veranderingen. En de daaropvolgende. Et cetera ...


Meer informatie: zie de contactpagina.

Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactStappen in verandering (Kotter)Colofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief