TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Rollen en verantwoordelijkheden

Bij de implementatie van TeamSHOPP worden de volgende rollen onderscheiden:
  • (Raad van) bestuur(der) / directie: ondersteunt de implementatie en ziet er op toe dat de organisatie de middelen en tijd heeft om dit succesvol te realiseren. De bestuurder geeft formeel de opdracht tot implementatieen speelt een belangrijke rol in de cultuursomslag door voorbeeldgedrag.
  • Verbeterteam: multidisciplinaire groep medewerkers verantwoordelijk voor het sturen van de implementatie. Met behulp van TeamSHOPP instrumenten is de groep in staat verantwoordelijkheid te dragen voor formuleren van reele doelstellingen, identificeren van verbeterkansen en -bedreigingen en vinden en aansturen van verbeter kampioenen in de afdeling / instelling.
  • TeamSHOPP MasterTrainer: (doorgaans) externe procesondersteuner die zorginstellingen begeleidt bij verbetervraagstukken als gecertificeerd TeamSHOPP mastertrainer. Ondersteunt bestuur bij maken van strategische keuzen m.b.t. implementatie proces, verzorgt 2-daagse basistraining voor interne trainers en coach-de-coach training. Mastertrainers is direct betrokken bij doorontwikkeling en kwaliteitsborging van TeamSHOPP curriculum en instrumentarium.
  • Coach: ziet door middel van voorbeeldgedrag, feed back en andere coaching interventies in het eigenn team, toe op naleven van (a) getrainde teamwork vaardigheden en technieken en (b) implementatie van innovatie / procesverbetering.
  • Trainer: (heeft in sommige gevallen tevens coachrol); verantwoordelijk voor het geven van de teamtraining sessies, daarbij ondersteunt door mastertrainer. Trainers treden op in duo's; trainingsduo's in ziekenhuizen bestaan uit minimaal 1 arts.
  • Team: multidisciplinaire groep zorgprofessional die teamtraining ondergaan en nieuwe werkwijze of innovatie leren in dagelijkse werk moeten toepassen en daarbij tevens training ondergaan, specifiek gericht op houding en gedrag dat bijdraagt aan succesvolle implementatie van procesverbetering / innovatie.

 
Aanvullende informatie
(o.a. over kwalificaties en trainingseisen mastertrainer) volgt.Meer informatie: zie de
contactpagina.
Fasering
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief