TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Welkom !

Waarom de pinguins? Lees meer hier

Hoe excellent zorg-processen en protocollen ook zijn: het beoogde effect ervan, staat of valt met hoe ze toegepast worden ... door mensen. Hoe feilloos processen ook bedacht: de 'human factor' maakt het verschil.
Optimaliseren van houding en gedrag (ook wel: 'de cultuur') in combinatie met procesoptimalisatie blijkt een effectief principe voor duurzame verbetering die verder gaat dan het invoeren van nieuwe protocollen of processen.


E
ffectieve zorgteams maken optimaal gebruik van informatie, mensen en middelen. Hierdoor blinken zij uit in klantgerichtheid, zorgkwaliteit, patiëntveiligheid en efficiëntie. Teamwork vaardigheden die hiervoor nodig zijn, worden in het programma TeamSHOPP* getraind, in combinatie van beproefde veranderkundige methoden in procesverbetering, implementatie en cultuurverandering op de zorgwerkvloer.

*'TeamSHOPP' = Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid.


TeamSHOPP is een gefaseerd en direct toepasbaar trainingscurriculum dat zorgteams en -afdeling in nagenoeg alle zorgsituaties ondersteuning biedt bij het duurzaam realiseren van verbeterinitiatieven.

In Nederland vormt het TeamSHOPP curriculum door een toenemend aantal zorginstellingen de basis voor duurzame kwaliteitsverbetering. Recente ervaringen: zie link.  TeamSHOPP
gaat uit van 'train-de-trainer'. Kennis en kunde worden in de organisatie gebracht: dus geen voortdurende afhankelijkheid van (dure) externe trainers / adviseurs. Toepassing gebeurt 'op maat': dus volledig afgestemd op behoeften en mogelijkheden van het betreffende team, de zorgsituatie ter plaatse en de behoefte van cliënten/patiënten.

TeamSHOPP is een doorontwikkeling van TeamSTEPPS, dat sinds 2007 geïmplementeerd wordt in zorginstellingen in de Verenigde Staten, Australië en Korea. De Nederlandse versie van TeamSTEPPS kwam medio 2010 beschikbaar en kwam tot stand in samenwerking met de ontwikkelaars: AHRQ en Department of Defense (VS).

TeamSHOPP is een evidence based programma, specifiek ontwikkeld door en voor de zorg. TeamSHOPP combineert methodologieën voor procesverbetering (zoals: Crew Resource Management, Team Resource Management, LEAN, Six Sigma) met die voor cultuur optimalisatie. Het programma is ontwikkeld o.b.v. kennis en onderzoek uit verschillende gebieden, o.a.: human factors, implementatie- enveranderkundeclinical microsystems, coaching- en teamtrainingmethodologie.
Belangrijke aanvulling op van oorsprong Amerikaanse programma (TeamSTEPPS™) is dat binnen het TeamSHOPP curriculum medisch specialisten en managers intensief begeleid worden om de eigen teams en teamleden optimaal te coachen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het Medisch Leiderschap Ontwikkel Programma.

Deze website is bedoeld om je een eerste indruk te geven van mogelijkheden en achtergronden van TeamSHOPP en biedt een overzicht van onder meer de aanpak, materialen en meetinstrumenten en praktijkvoorbeelden.


TeamSHOPP en CBO
Sinds 2012 zijn TeamSHOPP en CBO een samenwerking aangegaan. Zie: link.

Volg discussies op de LinkedIn TeamSHOPP Benelux Group op
.


Waarom de pinguins? Lees meer hier

 


Waarom de pinguïns?
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief